FIXCLIMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 74/320
50-020 Wrocław
NIP: 8971885703